Интелигенцијата е секси!

Сексуална азбука

во љубовта не е сѐ црно и бело, има илјада нијанси водење љубов...
about signature
Секс - граматичка категорија: именка од машки род што означува пол, половост. Нема друга именка која уште при самата помисла , пред да се изговори, врши глаголско дејство, удира во мозок, се одбива од sидот на срам, скршнува кај предрасудите и се распрснува во најразлични перцепции. Терминот секс го носи товарот на лош имиџ, на различни поимања, на крајности, на гордост и предрасуди, на купување љубов и злоупотреби, а секој збор со преставката секс се поврзува со сексуален однос. Ништо не е поавтентично од нашата интимност и начинот на водење љубов, индивидуално колку и отпечаток од прст, исклучително важно за севкупното психофизичко здравје на човекот и сѐ уште најприродниот начин за репродукција. Колку луѓе - толку перцепции за сексот, кој многу често врска нема со љубовта како и љубовта со сексот. Но ако се сретнат и испулсираат како две срца во едно тело, тогаш ја спознаваш уметноста на водење љубов.Сексот е можност! Дава алтернативи за зборобразување и изведување именка од женски род, нејзиното височество Сексуалност - полова чувственост, во буквален превод. Преводот понекогаш е рамен на предавство, а за буквалистите темата секс и сексуалност може да биде елементарна опасност. Поопасно од незнаењето е површното знаење, приучениот е поопасен од неукиот, што би рекол отец Николај: ,,боји се човека једне књиге" во неговата збирка мудрини ,, Мисли о добру и о злу".

Во рубриката ,,Сексуална азбука" ќе се објавуваат текстови чија тематска рамка ќе бидат љубовта, сексот и сексуалноста, како и објаснување на поими од областа на сексуалната терминологија од А до Ш. Сѐ она за што сте сакале да зборувате или да слушнете, а не сте се осмелиле ниту да прашате, ниту да кажете, заробени во предрасуди и двоен морал.Секако, смелоста не значи дрскот и невоспитаност, туку разбирање на нештата од аспект на научна, релгиозна и философско-морализаторска основа. Впрочем, така започна емисијата ,,Сексуална азбука" во 2011 -та година на МРТВ - воведната емисија беше оправдување на потребата од ваков вид едукативна програма од страна на докторскиот тим, претставници на верската заедница и професори од Филозофскиот факултет.

Во текстуалните објави ќе препознавате интелектуална борба против предрасуди, која и во 21 век е борба со диносауруси; императиви за здрав сексуален живот што е повеќе од половина здравје; култ кон интимноста како светиња; разбивање на митови во врска со сексуалноста многу често штетни за севкупното психофизичко здравје и можност за вистински информации во вистинско време, базирани на стручна литература и белетристика.