Работи со нас

Ние имаме концепт!

САКАМЕ:

Со нашата мисија и визија да го облагородиме човештвото.

Да му отстапиме простор на секој кој сака да се искаже преку добра идеја, замисла, проект, предлог.

Да соработуваме со сите кои сакаме урбано, просперитетно, визионерско, модерно општество.

Да ни пишувате, да ни се јавите, да се дружиме, да работиме заедно, да организираме заедно, да помагаме заедно.

Со нас да се чувствувате како во едно големо нераскинливо семејство во кое ЧОВЕКОТ ПРЕД СЀ е најважен мотив за нашето битисување.

Нашиот тим сте вие!

contact@covekotpredse.mk

luge@covekotpredse.mk